Getting Club Kakatua started

Dit project is geslaagd!

Het van de grond krijgen van een non-profit ten behoeve van tastbare projecten voor een groene en gezonde planeet.

De belangrijkste doelstelling van de stichting is het verbeteren van de gezondheid van onze planeet. Tegelijkertijd willen we de band tussen nieuwe generaties en deze doelstelling versterken. Dit gaat we doen middels tastbare projecten. Om een concreet voorbeeld te noemen: we hebben een strook voormalig Atlantisch Regenwoud op het oog wat we kunnen herstellen. Eenmaal hersteld werkt dit stuk regenwoud als verbindingsstrook tussen twee van de laatste nog bestaande plukjes Atlantisch Regenwoud waardoor ecosystemen ruimte krijgen om zichte versterken en te groeien.

Binnen 5 jaar willen we toewerken naar het realiseren van 12 projecten op jaarbasis. Deze projecten zijn zonder uitzondering gericht op natuurbehoud en/of versterking. Dit kan ook via een omweg zijn, door bijvoorbeeld direct het single-use plastic een halt toe te roepen, wat indirect een positief effect heeft op een gezondere planeet.

Enkele voorbeelden van projecten zijn het beschermen van neushoorns in Afrika middels een revolutionair digitaal beschermingssysteem wat als een deken over reservaten hangt en Rangers direct een waarschuwing geeft wanneer onbevoegden (lees: stropers) het reservaat binnengaan. Een ander voorbeeld is het herstellen van regenwouden middels het herplanten van uitgeputte landbouwgrond die ooit van deze oerbossen is afgenomen. Deze twee voorbeelden zijn van internationaal niveau maar zoals gezegd willen we ook nationaal aan de slag gaan door bijvoorbeeld verlaten bedrijventerreinen terug om te toveren tot bos of stadspark.

Club Kakatua schrijft en lanceert projecten die de gezondheid van de natuur verbeteren, dit doen we zowel nationaal als internationaal. We doen dit op eigen initiatief, met lokale partners die zich aan ons verbonden hebben, maar helpen tegelijkertijd de al langere tijd al opererende organisaties met het bereiken van hun doelen door tastbare stukken van hun vaak grotere en meerjarige projecten voor onze rekening te nemen.

Het verschil tussen Club Kakatua en bestaande stichtingen is de focus op tastbaarheid. Met name de jongere generaties zijn kritischer geworden en willen weten wat er met hun geld gaat gebeuren voordat ze eventueel doneren. Daarnaast willen ze weten dat het geld goed gebruikt gaat worden en niet een middel is om het gloednieuwe kantoor van de stichting mee te financieren (even bot gezegd). Club Kakatua werkt volgens een 100% principe, wat inhoudt dat 100% van het geld dat aan een project wordt gedoneerd ook daadwerkelijk naar dat project gaat. Club Kakatua ontwikkelt en lanceert tastbare projecten waardoor de donateurs snel terugkoppeling -en tevens bewijs- krijgen van wat er met het geld wordt gedaan. We werken altijd met ten minste 2 of 3 verschillende projecten zodat de donateur specifiek een project naar wens uit kan kiezen waar hij of zij geld aan wilt doneren. Op deze manier promoveren we donateurs tot mensen die actief meewerken aan het realiseren van een specifiek project. Dit moet niet alleen voor voldoening zorgen maar tegelijkertijd enthousiasmeren om ook aan een volgend project mee te gaan werken (actief of simpelweg middels financiële ondersteuning).

Project Details

Nodig:
Vrijwilligers, tijd, geld, aandacht, doorzettingsvermogen en wat liefde.
Voortgang:
Meer informatie?
Bezoek de website