5 redenen waarom plastic zo lastig te recyclen is.

Het wordt tijd dat er een keuze wordt gemaakt over plastic afval en vervuiling. Moeten we bedrijven hun gang laten gaan en ze met hun plastic recycling mythe mooi weer laten spelen? Of wordt het tijd dat er drastische veranderingen komen zodat de productie van single-use plastic eindelijk wordt aangepakt?

Het recyclen van plastic één grote flop?!

Uit recent onderzoek van OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) blijkt dat het globale gebruik en afval van plastic volgens voorspelling verdrievoudigd gaat worden voor 2060. Dit heeft natuurlijk groot effect op de globale plastic vervuiling. Sinds 1990 wordt het recyclen van plastic gepromoot door de plastic en producten industrie. Toch, 30 later, is de grote meerderheid nog steeds niet recyclebaar. Door verslechterde economie en geldbesparing is er ook bespaard op het recyclen van plastic. Maar wat eigenlijk een grotere zorg is, is de vervuiling die het recyclen van plastic met zich meebrengt.

In 2020 is er een onderzoek gedaan in de USA bij “Material Recovery Facilities” en naar huishoudelijk plastic afval en de capaciteit om dit correct te verwerken. Uit dat onderzoek bleek dat alleen PET#1 en HDPE#2 plastic flessen op juiste wijze verwerkt konden worden. Alle andere plastic verpakkingen waren op dat moment dus onmogelijk op de juiste manier te recyclen.

Het welbekende recyclelogo blijkt zelfs misleidend te zijn. De meeste soorten plastic waar dit op afgebeeld staat, zijn vaak zelden recyclebaar. De duizenden types synthetisch geproduceerde plastic soorten zijn gewoon niet recyclebaar.

Hoe kan het dat plastic zo lastig te recyclen is? Hier 5 redenen:


1. Plastic afval is lastig om te verzamelen.
Single-use plastics zijn eigenlijk miljoenen kleine stukjes plastic confetti die uitgespuugd worden door het hele land. Het is simpelweg niet mogelijk om al deze kleine stukjes te verzamelen omdat dat te veel werk zou zijn.


2: Gemixt plastic kan niet samen gerecycled worden.
Er zijn allerlei verschillende soorten plastic. Stel al dit plastic zou wel verzameld worden, dan is het onmogelijk om dit samen te recyclen. Al deze verschillende soorten plastic hebben namelijk een eigen wijze van recyclen.


3: Het recyclen van plastic werkt verkwistend, vervuilend en geeft brandgevaar. Stel al het plastic afval zou verzameld zijn om te recyclen, dan zou er “nieuw” afval ontstaan uit deze procedure. Er komen microplastics vrij die overal teruggevonden worden.


4: Het recyclen van plastic neemt toxiciteitsrisico’s met zich mee.
Plastic bevat giftige stoffen en chemicaliën die niet zomaar gerecycled kunnen worden zonder risico’s.


5: Plastic recyclen is niet economisch.
Het verzamelen van plastic afval is altijd al prijzig geweest. Het is simpelweg “goedkoper” om nieuw plastic te produceren.

Er is dus genoeg wetenschappelijk bewijs over het leed dat plastic afval met zich mee brengt, en de giftige risico’s van gerecycled plastic stapelen zich op. Er zijn gelukkig inmiddels globale discussies gaande over het gebruik van single-use plastic en het falen van het recyclen van plastic kan niet meer genegeerd worden.

Het wordt tijd dat er een keuze wordt gemaakt over plastic afval en vervuiling. Moeten we bedrijven hun gang laten gaan en ze met hun plastic recycling mythe mooi weer laten spelen? Of wordt het tijd dat er drastische veranderingen komen zodat de productie van single-use plastic eindelijk wordt aangepakt?

Wil je meer weten over dit onderwerp?
Check het artikel van Greenpeace hier.