200 miljoen kilo... PER JAAR!

Nederland zou hier zelf zijn verantwoordelijkheid in moeten nemen en moet stoppen met de export van plasticafval. Voormalig staatssecretaris Van Veldhoven (D66) pleitte in 2019 om ervoor te zorgen dat Nederland zelf afval kan verwerken. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en is het de hoogste tijd dat Nederland zich er hard voor maakt. Het wordt tijd dat de export van plasticafval naar landen buiten de EU stopt!

Nederland grote speler in export van plasticafval naar niet-westerse landen

Uit onderzoek van Plastic Soup Foundation blijkt dat ons kleine Nederland een enorm grote rol speelt in plasticafval. Wat houdt dat precies in? Dit betekent dat ons land het meeste plasticafval verscheept van het rijke deel van de wereld naar landen die afval niet correct kunnen verwerken. In 2021 werden we zelfs benoemd tot EU’s grootste exporteur van plastic afval naar niet-OESO-landen. Men noemt het ook wel het “neokoloniale schandaal”.

In 2018 besloot China een verbod te leggen op de import van plasticafval. Hierdoor werden kwetsbare landen in Zuidoost-Azië het slachtoffer, plasticafval van het rijke westen moest ineens ergens anders naar toe. Plastic Soup Foundation (2022) laat zien dat in deze landen ruim de helft van het afval wordt gemismanaged. Hiermee bedoelen ze dat het afval ongecontroleerd verbrand en in landfills gestort wordt. Microplastics, restanten plastic en schadelijke stoffen komen hierdoor vrij waardoor de directe omgeving wordt aangetast, met allerlei schadelijke gevolgen van dien.

Ondanks dat het EU Waste Shipment Directive is aangescherpt (onvoldoende) neemt de export alleen maar toe. Het gaat hier zelfs om verdubbeling in één jaar. Nederland werd in 2021 uitgeroepen tot s’ werelds grootste exporteur van plastic afval naar Indonesië. Om even met wat feiten te gooien, het gaat hier om bijna 70 MILJOEN kilo aan plasticafval.

#STOPPRODUCINGSINGLEUSEPLASTICS

Nederland zou hier zelf zijn verantwoordelijkheid in moeten nemen en moet stoppen met de export van plasticafval. Voormalig staatssecretaris Van Veldhoven (D66) pleitte in 2019 om ervoor te zorgen dat Nederland zelf afval kan verwerken. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en is het de hoogste tijd dat Nederland zich er hard voor maakt. Het wordt tijd dat de export van plasticafval naar landen buiten de EU stopt!

Op dit moment is het helaas dweilen met de kraan open en wachten tot er eindelijk iets wordt gerealiseerd. Tot die tijd is het opruimen geblazen. Daarom hebben wij het Plastic CUP (clean up party) project opgericht. Dit project bestaat uit een 4-stappenplan:

Allereerst proberen we via campagnes en informatie een algeheel verbod op single-use plastic te realiseren. Ten tweede proberen we middel educatie ervoor te zorgen dat afval niet in de natuur terecht komt. Ten derde hebben we Trash Barriers in de rivieren van Indonesië liggen (mede dankzij jullie!) die ervoor zorgen dat gedumpt plastic niet in de zee terecht kan komen. En tot slot ruimen we met ons CUP project de troep die helaas wel in de natuur terecht is gekomen, netjes op.

1 euro staat gelijk aan 1 kilo opgeruimd afval. Dus zet ons aan het werk! Jij doneert, wij ruimen op.


Voor meer info check:
“EEN NEOKOLONIAAL PLASTICSCHANDAAL”