Duurzame Sint, les 5: Een fijne Sint voor de planeet…

Duur:
Duur 30 – 45 minuten.

Richt vervolgens de aandacht op de dingen die slecht zijn voor de planeet en stel de volgende vraag: Hoe kunnen we dit anders doen tijdens het Sinterklaasfeest, zodat het beter is voor de planeet?

Week 3 Les 5: Een fijne Sint voor de planeet…

Lesfase: ontwerpen.

Yes, het is alweer tijd voor les 5! Even een korte terugblik naar wat je tot nu toe al gedaan hebt tijdens dit project. In les 1 hebben de kinderen zich verwonderd over de hoeveelheid speelgoed dat ze bezitten. In les 2 is de link gelegd tussen de spullen die wij kopen, waaronder speelgoed, en de problemen die zich voordoen op onze aarde. De kinderen hebben geleerd over de keten van impact van alle spullen om ons heen. In les 3 hebben de kinderen zich verder verdiept in de impact en gevolgen van consumeren en zijn ze wellicht ook aan de slag geweest met de vragen die ze zelf hadden of gaan dat nog doen, omdat de werkjes in jouw klas aanwezig zijn voor kinderen om te kiezen tijdens het zelfstandig werken. Goed bezig! Ook heb je samen met je klas nagedacht over waarom we die spullen allemaal kopen en hebben jouw leerlingen verbeeld hoe een leven zonder speelgoed er uit zou zien! In les 5 en 6 ga je samen met je klas nadenken hoe jullie, rekening houdend met alle kennis uit de vorige lessen, het Sinterklaasfeest dit jaar willen vieren. Tijdens deze lessen geven jullie hier samen vorm aan.

Brainstorm: een fijne Sint voor de planeet!

Geef de kinderen, net zoals ik hierboven voor jou deed, een korte terugblik op de vorige vier lessen. Geef daarin in ieder geval aan dat ze geleerd hebben welke impact onze spullen hebben op de planeet en dat het daardoor niet goed gaat met onze planeet. Vertel dat ze zelf hun fantasie hebben gebruikt om zich een wereld zonder speelgoed voor te stellen en dat ze al voorbeelden hebben gezien van hoe het ook anders kan (filmpjes aan het einde van les 4). Vertel dat jullie met al deze kennis deze les gaan nadenken over het Sinterklaasfeest.

Schrijf deze vraag op het bord:

Op welke manier kunnen wij Sinterklaas vieren, zodat de planeet ook een fijn Sinterklaasfeest heeft?

(leg uit indien nodig: een sinterklaasfeest dus, waarbij we rekening houden met de planeet) Hierover gaan we deze les nadenken / brainstormen.

De brainstorm van deze les bestaat uit 2 onderdelen:

1. Hoe vieren we het Sinterklaasfeest normaal gesproken? Wat zijn de elementen die geen schade toebrengen aan de planeet (liedjes zingen, spelletjes doen, gezelligheid). Wat zijn de elementen die wel schadelijk zijn voor de planeet? (cadeaus met bijbehorend inpakpapier, slingers en andere versiering, overtollig snoepgoed). Let op: geef deze voorbeelden niet aan je klas! Laat de kinderen het zelf bedenken. Je kunt kinderen dit in tweetallen of groepjes laten opschrijven op een papier dat ze in tweeën vouwen. Aan de ene kant de elementen van het feest die geen schade toebrengen aan de planeet en aan de andere kant de elementen die dat wel doen. Maak nog geen onderscheid tussen school en thuis. Alle ideeën mogen worden opgeschreven. Bespreek dit na enkele minuten klassikaal en schrijf eventueel mee op het bord. Voeg eventueel zelf nog toe als ze iets essentieels gemist hebben. Richt vervolgens de aandacht op de dingen die slecht zijn voor de planeet en stel de volgende vraag: 
2. Hoe kunnen we dit anders doen tijdens het Sinterklaasfeest, zodat het beter is voor de planeet? Als jouw groep nog gelooft, kun je de nadruk leggen op het verlanglijstje. Wat zet je daar op? Is het duurzaam speelgoed of iets dat snel stuk gaat? Is het een rage, hoe lang ga je er plezier van hebben? Kun je ook een activiteit vragen als cadeau, bijvoorbeeld een gastles voor de hele klas of voor thuis een dagje naar de dierentuin? Misschien komen kinderen op het idee om een brief te schrijven aan Sinterklaas over duurzame cadeaus / minder cadeaus? Biologische pepernoten of een ander idee voor al het snoepgoed? Geen inpakpapier maar de cadeautjes los in de zak doen? Noem maar op! Als jouw groep niet meer gelooft, kun je naast bovenstaande vragen ook nadenken over de surprises, tweedehands cadeautjes, iets dat je nog thuis hebt weggeven, een cadeautje maken voor de ander, een activiteit of een dienst cadeau doen? Misschien neem je diegene een keertje mee naar de bioscoop? Of mag diegene een keer mee naar de boerderij van je opa, omdat je weet hoe tof diegene dat zou vinden? Of vlecht je een keer haar haar haren mooi in, als je dit goed kunt? Hoe kunnen we zo veel mogelijk gebruiken wat er is en geen nieuwe grondstoffen van de aarde pakken? Laat het de kinderen vooral zelf bedenken. Je kunt een van bovenstaande vragen stellen, mocht het nodig zijn om ze op weg te helpen in welke richting ze kunnen denken. Laat de kinderen hun ideeën opschrijven op de achterkant van het papier dat ze bij opdracht 1 gebruikt hebben.

Inventariseren

Laat ieder groepje de ideeën opnoemen, voor thuis en op school. Jij als leerkracht ordent en clustert de ideeën die op school kunnen worden gedaan op een groot vel papier/poster. Hang deze op in de klas. Maak het groot, kleurrijk en aanwezig! Bewaar het in ieder geval goed, zodat je de ideeën van les 6 eraan toe kunt voegen.

Succes!

Tessa